Začetek    Kazalo    Urnik    Kontakti
  
 
 
Urnik
  pon-pet:  8.oo - 19.oo
  sob:  8.oo - 13.oo
Julij, avgust
  tor, čet, pet: 8.oo - 15.oo
  pon, sre: 10.oo - 18.oo
Zunanje enote

KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA DR. FRANCA SUŠNIKA RAVNE NA KOROŠKEM

bg_primar_navi
logo Koroška osrednja knjižnica
 

KOTNIK STANKO

(roj. 23. 6. 1928 v Mariboru; umrl: 3. 7. 2004 v Mariboru).

 

 

Od leta 1954-1968 je živel na Prevaljah. Bil je slavist, profesor metodike za slovenščino, eden izmed pobudnikov gibanja za bralno značko. Osnovno šolo je obiskoval v Mariboru, prav tako klasično gimnazijo. Odločil se je za študij slavistike in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Diplomiral je leta 1954. Že kot absolvent je bil inštruktor na Inštitutu za slovansko filologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Bil je učitelj slovenskega in srbohrvaškega jezika v nižji gimnaziji in na Osnovni šoli Prevalje. Delno je bil od (1965-1968) zaposlen v Študijski knjižnici na Ravnah in tudi kot zunanji sodelavec na Zavodu za prosvetno pedagoško službo v Dravogradu (1961-1968). Na Pedagoški akademiji in na Pedagoški fakulteti v Mariboru (1968-1988) je predaval metodiko slovenskega jezika in bil predstojnik oddelka za razredni pouk in katedre za slovanske jezike in književnosti. V različnih publikacijah je objavljal članke in prispevke s področja  slovenske literarne in kulturne zgodovine, jezika, metodike in pravopisa. Širil je bralno kulturo med mladimi in tudi priredil več leposlovnih izborov, sodeloval pri pisanju učbenikov in priročnikov za osnovno šolo. Predaval je doma in v zamejstvu. Že leta 1960 je kot profesor na osnovni šoli na Prevaljah, skupaj z Leopoldom Suhodolčanom, spodbudil branje za bralno značko, ki je preraslo lokalne meje in se razširilo na vso Slovenijo in tudi v zamejstvo. Na osnovni šoli na Prevaljah je ustanovil in vodil fotoamaterski krožek in bil tudi predsednik Fotokluba na Ravnah. Nekaj časa je vodil koroški učiteljski slavistični aktiv, bil predsednik sveta šole na Prevaljah, član sveta za prosveto in kulturo Občine Ravne, član glavnega odbora Prešernove družbe, založniškega sveta Mladinske knjige in upravnega odbora Slavističnega društva Slovenije. Za svoje delo je prejel številna priznanja in nagrade: Prešernovi nagradi za študente (1953, 1954), priznanje Prešernove družbe (1960), Levstikova nagrada (1970), zlata značka ZPM (1970), red dela s srebrnim vencem predsednika Republike (1971), posebno priznanje Zveze bralnih značk Slovenije (1980), bronasti, srebrni in zlati Vorančev spominek (1980), Trubarjeva plaketa (2001), zlata plaketa Pedagoške akademije v Mariboru (2001), red dela s srebrnim vencem (2001), častni znak svobode Republike Slovenije (2001) in bil je tudi častni član Slavističnega društva Slovenije. Članke in prispevke je objavljal predvsem v Koroškem fužinarju, Prosvetnem delavcu in raznih zbornikih.


Dela:

 

 • Podobe slovenskih pisateljev in njihovih domov (1966)[16 izdaj],
 • Po domovih naših pisateljev (1969),
 • Pisatelji in njihova dela ter osnove besedne umetnosti (1970, 1971),
 • Spodbude (1988).

   

Viri:

 • Zbornik Pedagoške akademije v Mariboru. Maribor, 1970.
 • Biografije in bibliografije učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru. Maribor, 1979, str. 365-366.
 • Slovenska književnost. Ljubljana, 1982, 1996, str. 219-220.
 • Jezik in slovstvo 1987-88, št. 7-8, str. 211-212.
 • Prosvetni delavec 1988, št. 13.
 • Večer 1988, št. 149, str. 4.
 • Enciklopedija Slovenije. A-Ž. Dodatek. Ljubljana, 2002, str. 110.
 • Večer 2004, št. 159, str. 11.
 • Suhodolčan Dolenc, Marija & Jukič, Margareta: Biografski leksikon Občine Prevalje. Prevalje, 2005, str. 248-250.

 

 

Av. gl.: M. S. D, M. J., S. Š. P.

Izberi črko

 

A B C Č D
E F G H I
J K L M N
O P R S Š
T U V Z Ž
Seznam oseb: